Freilev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-119

Fredningsnr.
4625157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 9 x 11 m stor og 0,7 m høj, med kreds af mindst 17 meterstore sten. Kredsens diameter er 8 m. Et skeldige tangerer den Ø højfod.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131] ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ...

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 20 m indenfor Loddens Nordgrænse og i Skællet til Mtr. Nr. 163. Rester af en lille Høj m. Stenkreds, som Skældige - og Grøft har ødelagt. Fredes ikke.

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
15 synlige randsten. Flere vindfælder i nord og syd har gjort højoverfladen ujævn. Mindre skeldige løber henover østlig højside/-fod.