Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-120

Fredningsnr.
462597

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Aflang stensætning, 10 x 5 m. N-siden fuldstændig, mod syd 3 sten og ved enderne et par sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 m V for 119 en aflang Stensætning med Længderetning Ø-V. I Sydsiden er kun et Par store Sten og en mindre, og i hver af Enderne kun et Par Sten, men Nordsiden er næsten fuldstændig. Lidt Jordhøjning indenfor Stenene. Længden ca. 10. m, Bredden 5 m. Høj 112 ligger kun 8 m. SV for denne, og de to Bautasten kun 3 m derfra. Fredes ikke. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Stensætning, 10 x 5 m. N-Siden fuldstændig, mod S 3 Sten, ved Enderne et Par Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,3 x 10,5 x 7 m. Stensætning med svag, uregelmæssig højning. Stensætningen virker beskadiget og ufuldstændig. I SV en sammenhængende stenrække, i de øvrige sider spredte sten. Beliggende tæt S for nr. 94; i SØ-hjørne få meter fra skel til matr.nr.1639. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Mellem denne stensætning og sb.nr 115 ligger en del sten, som muligvis også har udgjort et anlæg. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Stensætning i højning. Højning orienteret Ø-V, 10 m lang, 4,5 m bred, 0,4 m høj. Ujævn overflade. Synlige sten: N 6, Ø 4, S 1, V 2. I ingen af siderne komplet stenrække.

Litteraturhenvisninger  (0)