Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-121

Fredningsnr.
462598

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af runddysse. Højen 0,5 m høj. 9 randsten; af kamret 3 bæresten tilbage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: En Rundkreds af store Stene. Indvendigt Tværmaal 38 Fod. To større Stene midt i den synes at være Levninger af et Kammer [formentlig identisk med sb.121]. ... Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Loddens sydlige Del ligger Rester af en Runddysse. Af Kredsen er bevaret 9 Sten og af Kamret 3 Bæresten. Højen kun 0,50 m høj. Ca. 50 m N for Skovens Sydgrænse. Udgravet af Kbmd. V. Sidenius, som fandt Lerkarskaar og en halv Flintmejsel (eller Spydspids ?) m.m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Runddysse, Højen 0,5 m h. 9 Randsten; af Kamret 3 Bæresten tilbage.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,9 x 8,4 x 8,4 m. Lille runddysse omsat med ihvertfald 8 ranndsten. Højfylden hæver sig ca.0,5 m over terræn. Af kammeret ses 2 bæresten, tilsyneladende udgørende for NØ-hjørnet. V herfor ligger en afvæltet flad dæksten, hvorpå ses 4 skålgruber. 30.3.88. På den synlige bærestens top ses 7 skåltegn og i dens NØ-ende 1. På dækstenen er ligeledes mange skåltegn (mindst 7). ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i ikke specielt seværdig højgruppe. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Skåltegn ses på den østligste bæresten i kammeret samt på en vest herfor liggende sten, formentlig en dæksten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse. Af kammer er bevaret to bæresten og den afvæltede dæksten. 9 synlige randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)