Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-122

Fredningsnr.
462599

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, sygehusbestyrerinde, gårdejerske Karen Buck. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 1 x 13 m, med kreds af sten, hvoraf 15 ses. Ved høj- foden i øst står en 0,75 m høj sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Rund Jordhøi med Randstene; 5 Fod høi, 37 Fod i Tværmaal [formentlig identisk med sb.122]. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj m. Stenkreds paa Loddens nordvestlige Del, 13 m i Diam. 1,00 m høj, med en svag Lavning paa Toppen. Stenkredsens Tværmaal 11 m. Den synes at være omtrent fuldstændig, men er, særlig paa Nord- og Vestsiden delvis jorddækket. 15 Sten er synlige, men der vist ialt ca. 34 Sten. Højen er beplantet med Gran. Ved Højfoden mod Ø staar en Sten, 0,75 m høj. Fra Midten af 122 til Midten af 123 er i øst- til nordlig Retning 38 m. Fredlyst. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 13 m, med Kreds af Sten, hvoraf 15 ses. Ved Højfoden i Ø staar en 0,75 m høj Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, hvis fyld er flydt noget uens ud forbi stenkredsen (8 m i diam.), således at denne nu erkendes 1-4 m indenfor højfoden, og således at højens diam.veksler fra 10 til 13 m. Af stenkredsen ses 14 sten. En 0,8 m høj bautasten står i den østlige (nuværende) højfod ca. 4 m udenfor stenkredsen. Stik syd fra højfod ses en større liggende sten, ca. 1,5 x 1,2 m stor og 0,4 m høj. Væltet bautasten ? ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret anlæg, der indgår i seværdig gruppe af fortids- minder. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
10 synlige randsten. FM - fortidsmindesten sat i højfod i øst ved bauta.

Litteraturhenvisninger  (0)