Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-123

Fredningsnr.
4625100

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, sygehusbestyrerinde, gårdejerske Karen Buck. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 0,45 x 8,5 m, med kreds af 25 sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... 10 Smaahøie [sb.123- 131] i Reglen neppe to Fod høie og omsatte med Randstene (mellem 21 og 38 Stykker om hver Høi). Mellem Høiene er der paa sine Steder reiste Bautastene. ... Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav Høj m. Stenkreds 8,50 m i Diam. 0,45 m høj. Stenkredsens Tværmaal udvendig 7 m. 25 Sten synlige 0,50 m - 1,00 m store. Højen har dels ny Granplantning dels Buskads. Fredlyst. Dklt Nr. 2. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,45 x 8,5 m, med Kreds af 25 Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,8 x 12,2 x 8,0 m. Lav høj, 0,5 m høj, omsat med en næsten komplet bevaret kreds (7,5 m i diam.) af indtil meterstore randsten, hvoraf 20 ses in situ og 2 (i V) udslæbt 1-2 m fra kredsen. 4 m Ø for kredsen en 0,8 m høj, stående bautasten. Stærkt tilgroet i krat (brombær) og sløret af kvasbunker. Ville vinde kraftigt ved en soignering. ** Seværdighedsforklaring ** Et ret velbevaret, typisk lille anlæg, der yderligere indgår i sammenhæng med de mange seværdige fortidsminder i Frejlev Skov. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Højen måler 14 m i diam., den delvis dobbelte stenkreds måler 10 m i diam. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
21 synlige randsten. FM - fortidsmindesten sat mellem randsten og bautasten i Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)