Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-124

Fredningsnr.
4625102

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924, sygehusbestyrerinde, gårdejerske Karen Buck Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg Høj, 2,25 x 20 m. 3 m øst for foden en bautasten, 2,65 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... 10 Smaahøie [sb.123- 131], i Reglen neppe to Fod Høie og omsatte med Randstene (mellem 21 og 38 Stykker om hver Høi). Mellem Høiene er der paa sine Steder reiste Bautastene. ... Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 50 m S for 123 en større Rundhøj, velbevaret, beplantet med Gran, 20 m i Diam. 2,25 m høj. Ingen Stenkreds synlig. 3 m fra den østlige Højfod ligger en stor Bautasten væltet - paa den anden Side Skovvejen - 2,65 m x 1,25 m stor. Fredlyst. Dklt. Nr. 3. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,25 x 20 m. 3 m Ø for Foden en Bautasten, 2,65 m høj.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 3,4 x 32 x 29 m. Storhøj, 29 m i diam. 3 m Ø for højen en væltet 2,7 m lang bautasten. Højens sydøstlige del stærkt tilgroet med hindbær- og brombærkrat, på nordvestlige del gamle lærketræer. Højsiderne, især i N og V er temmelig skamferede af rodvæltere og (især) grævlingegrave, der kraftigt har deformeret højprofilen. En evt. kommende "fortidsmindepark" i Frejlev Skov ville vinde ved, at dennne den eneste storhøj i dette område af skoven belv frihugget og nænsomt restaureret, således at højen med sine imponerende dimentioner blev synlig fra større afstand. Randsten i SV. Lærken fældet før 30.3.88. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig fortidsmindegruppe. Se endvidere berejserkommentarens slutbemærkning. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Enkelte randsten synlige i højfoden. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
3 synlige randsten. 30-40 huller efter ræv-/grævlingaktivitet.

Litteraturhenvisninger  (0)