Freilev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-129

Fredningsnr.
4625106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Aflang firkantet stensætning, 15 mellemstore randsten. Fle- re sten udenfor den nordlige langside.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... 10 Smaahøie [sb.123- 131], i Reglen neppe to Fod Høie og omsatte med Randstene (mellem 21 og 38 Stykker om hver Høi). Mellem Høiene er der paa sine Steder reiste Bautastene. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang, firsidet Stensætning. De mellemstore Randsten er næsten alle bevarede. I stedet for en Højning indenfor Stenrammen er der en Hulning. Flere Sten ligger udenfor den nordlige Langside. Fotograferet. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang firkantet Stensætning. 15 mellemstore Randsten. Flere Sten udefter den nordlige Langside.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Stenbygget anlæg, der tydeligt fremtræder i to dele: I : En sydlig del (svarende til fredningstekstens beskrivelse af "en aflang firkantet stensætning") bestående af 15 sten, 1,0-1,5 , store, dels stående, dels liggende sten sat i ramme af omrids som et parallellogram og orien- teret Ø-V. Rammen, der måler 12 x 7 m, har i S 6, i N 5 og for hver af kortsiderne 2 sten - ialt 15 sten. Rammen omslut- ter en ca.0,2 m dyb sænkning. II: En nordlig del, der udgøres af fredningstekstens "flere sten udenfor den nordlige langside". Denne del af anlægget fremtræder fuldt så veldefineret som den sydlige ramme og har karakter af af en tresidet, nogenlunde retvinklet ramme påbygget det sydlige anlæg, således at detttes nordlige langside udgør norddelens syddside. Norddelen er sat af noget mindre sten (ca. 0,6 m store). I N 4 og på hver kortside 1. Denne del af anlægget er ikke fordybet, men indrammer nærmest en svag højning. Det samlede anlæg består således af ialt 21 sten. 5,5 m V for anlæggets SV-hjørne en liggende, 1,5 m lang bautasten (ikke medtaget i måleangivelsen i rubrik). Ligger på V-siden af ældre skovsti, 40 m SSV for 101. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvvanligt fortidsminde, der føjer sin type til andre seværdige oldtidsminder i Frejlev Skov. Også smukt belig - gende. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langsider orienteret Ø-V.