Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-38

Fredningsnr.
462538

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924 (Propr. Viggo Petersen, Landbogård) Afmærkn.: MS (1925, Rosenberg) Høj, 1,8 x 18 m. Nogle få sten af en kreds synlige inden- for foden i S, Ø og V. Mod N en bautasten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(69) Mellemstor Rundhøj med Randstene. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj paa Engen ved Stranden, ca. 50 m N. til V. for 37; 18 m. Ca. 3 m indenfor Højfod er synlig nogle Sten af Kreds. I denne mod Ø. rager en stor Sten op, vendende en flad Side fra Højen, nu 0,65 m ov. Jorden, 1,20 m br; vist en Bautasten, som staar paa Jordbunden og hører til en opr. mindre Høj. Udenfor Kredsstenene mod N ligger en Sten: 1,65 m x 1,30 m. Fredlyst. Dklt. Nr. 2. [gl.] Sognebeskriv. Nr. 69 ? Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 18 m. Nogle faa Sten af en Kreds synlige indenfor Foden i S, Ø og V. Mod N en Bautasten.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i Frejlev Skov. Mål: 1,6 x 18 x 18 m. 5 randsten synlige: i N 2, i Ø 1 og i S 2. Ingen sikker bautasten. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten i højens sydøstlige side - lidt oppe i højsiden. 2 større tætliggende randsten synlige i syd, 1 i øst og 1 i nordøst.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
8 synlige randsten plus en mulig væltet randsten eller bauta.. FM - fortidsmindesten i østlig højside.

Litteraturhenvisninger  (0)