Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-28

Fredningsnr.
462532

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 145 og 146 Tingl.: 24/5 1893 (Gdr. P. Nielsen Hasling) Afmækn.: MS (1905, L. Lassen) Høj, 3 m fra østlig højfod en bautasten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(64) Lignende [sb.63], noget høiere Rundhøi med Randstene. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 [sb.28-31] allerede fredlyste Gravhøje har MS; rettede i 1927; sandsynligvis [gl.] Sognebeskrivelsens Nr. 64-67 under Mtr. Nr. 145. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 15 m. I dobbelt Række omkring Foden 72 Randsten (i inderste Række 9 væltede). I Toppen Overfladen af større Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i Frejlev Skov. Randsten, op til halvmeter-store, synlige. Forkert afsat på m.b. samt på matr.kort. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på højens østside - placeret lidt oppe på højsiden.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM - fortidsmindesten i vestlig højside. 72 synlige randsten. F462532 ligger ca 48 m øst for F462531.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)