Freilev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-32

Fredningsnr.
4625143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

I Frejlev Skov: Høj, 0,6 x 11 m, udflydende. I skel til matr.nr. 146 Frejlev By (ikke dekl. på denne matrikel).
Undersøgelsehistorie

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ganske lille, lav Høj er næsten udvisket ved at et Skælhegn i SV-NØ og i V-Ø er ført henover den. Ingen Kredsstene. Ikke fredlyst. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, skal til matr.nr. 147. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,6 x 11 m, udflydende. I skel til matr. nr. 146 Frejlev By.

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk