Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-33

Fredningsnr.
462533

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds af 10 sten, ca. 0,6 m høje, indenfor kredsen 4 større og nogle mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse ved Stranden paa en naturlig Højning. Tjørnekrat forhindrede nøje Konstatering af dens Tilstand. Den synes meget forstyrret, Randsten mangler over en stor Strækning af Vestsiden, og ogsaa andre Steder. Toppen af nogle Sten, som maaske er Kammerets Bæresten, ses omtrent midt paa Højen ved dens Østside. Der er ingen Dæksten. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ud fra beskrivelsen er dette anlæg ikke senere genfundet, eller der er tale om en forveksling/fejlplacering med en anden langdysse i skoven.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds af 10 Sten, ca 0,6 m høje; indenfor Kredsen 4 større og nogle mindre Sten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,5 x 12 x 12 m. Højning, omsat med randstenskæde, nu med 13 sten, 0,5-1 m store, liggende i grund lavning (muligvis fra kammer ?). ** Seværdighedsforklaring ** Smuk beliggenhed. Desuden seværdig ud fra samspillet med de andre høje i området. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
Høj. 0,5 x 12 m med randstenskæde af 13 sten, 0,5 - 1 m store. I en sænkning på toppen ses 18-20 sten, 0,5 - 1,5 m store. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)