Freilev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-36

Fredningsnr.
462536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/7 1933 (Gårdejerske Margrethe Bille) Afmærkn.: MS (1934, G. Rosenberg) Høj, 1,5 x 18 m. Større skår i øst.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(68) Mellemstor Rundhøi uden Randstene. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 30 m S herfor en Høj: 18 m i Diam., ca. 1,50 m høj, velbevaret, uden Randsten, med Granbevoksning. Ikke fredlyst. [gl.] Sognebeskrivelsens Nr. 68 ?. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 18 m. Større Skaar i Ø.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i Frejlev Skov. Meget beskadiget af grævlinge; der er masser af beboede huller. Overfladen er bar og meget ujævn. Højen ligger i lille beplantning af ca. 15-årige grantræer. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
beskadiget af ræve og grævlinge. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ( i 1988). FM-sten i højens vestside. Særdeles forstyrret/deformeret af ræve/grævlinge.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk