Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-41

Fredningsnr.
462540

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1924 (Parcellist Rasmus Jørgensen) Diplom Afmærkn.: MS (1925, Rosenberg) Høj, 1,5 x 17 m. I foden mod vest en afgravning. Om højen rest af en stenkreds 15 m i diameter, der mangler i N og S 3 m. Øst for østfoden 2 væltede bautasten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj ved Vejen der i S-N fører gennem Skoven, ca. 150 m fra Skovens Sydgrænse. En Afgravning af den vestlige Højfod er 7 m l. 2 m br. Højen er 17 m i Diam., 1,50 m høj. En Kreds af Sten, 15 m i Tværmaal ses 0,40 m oppe paa Højsiden. Den er nogenlunde bevaret mod Ø og V, men mangler næsten helt i N og S. 5 m Ø for Stenkredsen og 3 m fra Højfod ligger to store, aflange slanke Sten med Længderetning NV-SØ. Den nordlige er 2,00 m l, 1,00 m br. ved Midten 0,40 m tyk ov. Jorden. Den 1 m sydligere liggende er 2,30 m l. 0,90 m br. og mindst 0,60 m tyk ved Midten. Fredlyst. Fotograferet. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 17 m. I Foden mod V en Afgravning. Om Højen Rest af Stenkreds, 15 m i Diam. der mangler i N og S. 3 m Ø for Ø-Foden 2 væltede Bautasten.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj omsat med stenkreds; 23 randsten synlige. Kredsens diam.: 15 m. I N og S ses ingen sten. 3 m SØ for højfod ses 2 sten, ca. 1,7 m lange, den ene rejst. I højens N-side er en rævegrav. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
27 synlige randsten. FM - fortidsmindesten i højfod mod SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)