Frejlev Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-43

Fredningsnr.
462542

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924 (Parcellist J.N. Hasling) Diplom Afmærkn.: MS (1924, Rosenberg) Høj, 0,85 x 14 m. Omgivet af stenkreds, hvoraf 22 sten synlige mod S og Ø. Øst for højen en stående bautasten.
Undersøgelsehistorie

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 20 m NØ for 42 en Høj m. Stenkreds: 14 m i Diam., 0,85 m høj. Højden indenfor Stenkredsen 0,50 m. Paa N- og Vestsiden er kun en af Kredsens Stene synlige. Den øvrige Del af Kredsen bestaar af 22 Sten. Stenene paa Østsidens gennemgaaende større end sædvanligt, den østligste endog 0,95 m lang. 2 m øst ved Højfoden ligger en 1,25 m l. 0,60 m br. Bautasten væltet. Fredlyst. Dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,85 x 14 m. Omgivet af Stenkreds, hvoraf 22 Sten er synlige mod S og Ø. Øst for Højen en staaende Bautasten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Høj, som måler 0,9 x 14 x 14 m med randstenskæde af 0,2-0,5 m store sten. 3 m SØ for højfod ses en bautasten, 1 m høj, 0,4 x 6 m bred ved basis, tresidet. Afsat som dysse (x) på 4 cm-kort. Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
19 synlige randsten. FM - fortidsmindesten sat mellem høj og bauta ØSØ for for høj..