Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-9

Fredningsnr.
071613

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1902 (Gdr. L.Kr. Nielsen) Diplom 23/9 1933 (Geodætisk Institut). Hele højen Afmærkn.: GI. 1933 Høj, 4,2 x 20 m. Lyngklædt i ager. 6 randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart vest for foregaaende [sb. 8] ligger en anseelig Höi med enkelte mindre Gravninger i Overfladen. Diam. 50', 17-18' h.

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4.40 M. høj, 20 M. i Diam. Siderne ere noget ujævne, og der findes en Sænkning midt paa Vestsiden, men Højen maa dog kaldes velbevaret. Fredlyst 1902. Lynggroet i Ager. Der ses Plantningshuller, men Højen er ikke beplantet. Mod Syd ligger en Rad løse Sten (Randsten?). I NV ses 2, i N. 1 og i SØ antagelig 3 Randsten. Mod Syd er vist Foden noget afpløjet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,2 x 20 m. Lyngklædt i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)