Troldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-18

Fredningsnr.
071614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Troldhøj", 3,85 x 27-28 m. Stor, tilvokset krater i top. Udsigtstårn af granlægter på top. Lyngklædt i plantage. Be- vokset med enkelte grantræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Troldhøj. 3.85 M. høj 27-28 M. i Diam. Udgravet med et 10 M. stor Hul aabent mod SØ. Lynggroet i Ager. Der er plantet Gran i Hullet men Siderne er fri.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Troldhøj, 3,85 x 27-28 m. Lyngklædt i Plantage. Bevokset med enkelte Grantræer. Stort tilv. Krater i Top. Udsigtstaarn af Granlægter paa Top.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Troldhøj. Anseelig høj i delvist stormvæltet bevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)