Tranehuse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-140

Fredningsnr.
201761

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 9 x 0,75 m. Lidt uregelmæssig form, med stejle sider og nærmest indsunken topflade med en del sten.
Undersøgelsehistorie

1986 Museal besigtigelse
Djurslands Museum
Uregelmæssig rundhøj ca. 8 m i diameter med plan top og sten i overfladen, især i sydlige del. Siderne ret stejle især mod syd og vest. Højde 50-75 cm. Kan evt. være et nyere fænomen. Beliggende på bakketop i nåletræsbevoksning.

1987 Diverse sagsbehandling
Djurslands Museum
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelser 40 [[37]] stk., DJM 2150-2190 [[2150-53, 2155-56, 2159, 2161-90]], på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 19/1 1988. Jvf. DJM 2159. Formodet gravhøj. Hulgård, Tranehuse. Sb. 14.01.07-140. Fundet i 1986. Fundsted besigtiget i marts 1986 af Jesper Laursen, DJM. Uregelmæssig rundhøj ca. 8 m i diameter med plan top og sten i overfladen, især i sydlige del. Siderne ret stejle især mod S og V. Højde 50-75 cm. Kan evt. være et nyere fænomen. Beliggende på bakketop i nåletræsbevoksning. [[Jfr. rapport i 14.01.00]]

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formentlig fundet som beskrevet. Bevokset med gyvler, bregner og krat, hvilket gør det vanskeligt at se højen, men bakken fornemmes. Afgræsning uklar.