Jyndovn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-50

Fredningsnr.
081529

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1897 (Propr. C.M. Undall) Diplom Runddysse, NV-SØ. 3 sidesten mod SV, 3 mod NØ, 1 endesten mod NV; kun denne side i stilling, de øvrige halvt eller helt omstyrtede. Dækstenen halvt nedgledet mod SØ. Græsbe- vokset i have med tjørnehæk om højfod. NM I: (Tegn.Pl.17). (Velbevaret og seværdig). (Trænger til let restaurering. Overligger meget frostsprængt).
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark findes en Runddysse. Høien er bortgravet til c. 3' Höide og en Del af Randstenene bortförte, kun 4 staa endnu paa deres oprindelige Plads. Omtrent paa Midten ligger Gravkamret, bestaaende af 7 Bæresten og en Overligger; Retningen N.V-SØ. I den vestlige Ende staa endnu 3 Sten paa deres oprindelige Plads; de ere c 3' h, uklövede, men have en Flade, der vender ind imod Kamret. Bærestenene i den östlige Ende ere væltede ind i Kamret, hvorved Overliggeren er sunket ned. Denne bestaar af en stor klövet Granitblok, flad paa Undersiden. Gravkamret, der er udgravet for lang Tid siden, er fyldt med smaa Sten. (Pl 17).

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jyndovn": en Dysse. Kammer samt Rest af Jordhøjning. Stenene er navnlig mod Øst skredne noget ud af Leje, hvor hos en Del henliggende Sankesten vanskeliggøre Iagttagelserne. Dog synes Kamret at have været aflangt firsidet med 1 Sten for hver Ende og 2 i hver Langside samt en svær, nu meget forvitret Dæksten. Længden er 2 M.; Bredden c 1.15 M foroven. De andre Maal kan ikke tages, idet Kamret er delvis stenfyldt. Udvendig rager Stenene indtil 0.70 M. op og de 3 vestligste, navnlig Endestenen, hælder indad. Retningen er Ø-V. Dækstenen er 2.40 x 1.90 M. stor, 0.90 M. tyk med flad Underside. Den omgivende Rest af Højningen er 18-10 M. med Retning ØNØ-VSV, c 1 M. høj. 1 Randsten mod Nord og Syd synes skredne, men omtrent paa Plads. Højningen er nu uregelmæssig, smal mod Vest og noget knudret. Der ses Sten i Overfladen. Kamret staar henimod Højningens Østende. Paa den vestre Top af den nu skraatliggende Dæksten kan erkendes en lille skaalformet Fordybning. Mod Vest voxer et Par Træer. Fredlyst. Tinglæst 29/7 1897. Jfr. Fotografi Pl samt Tegning i ældre Beskrivelse Pl 17 og Text under No 109.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. (Tegn.Pl.17). Græsbevokset i Have med Tjørnehæk om Højfod. (Velbevaret og seværdig). (Trænger til let Restaurering. Overligger meget frostsprængt).

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2006 Diverse sagsbehandling
Vendsyssel Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet stendysse i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)