Knudegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-50

Fredningsnr.
51345

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 16 m i Ø-V, 10 m i N-S. Stærkt afgravet i siderne, særlig mod S og NV. Skrænterne er eftergroede. Græsklædt med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En for største Delen sløifet Gravhøi, som vistnok har været en Jordhøi, dog med et Lag Sten foroven følgende Høiens Runding. Om der er fundet nogen Centralbegravelse vides ikke [skitse]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 16 m i Ø-V, 10 m i N-S. Stærkt afgravet i Siderne, særlig mod S og NV. Skrænterne er eftergroede. Græsklædt med Krat i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i ager. 2 x 15 m NØ/SV x 9 m (?). Højen trapezformet, 9 m bred i Ø, 6 m i V. Ø del højest falder imod V. Affladiget gammel skade. Højens overflade ujævn, antagelig fra gamle rodvæltere. Stort stykke af NV og SØ del afskåret NØ/SV. N del afskåret SSV/NNØ. Flere sten synlige på højoverfladen. Enkelte marksten omkring højen. Højen bevokset med 4 gamle ege, tjørn på N-lige del samt i Ø. I V og N en gruppe rønnetræer. S-side græsklædt, men begyndende brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)