Haven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-55

Fredningsnr.
0715103

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/1897 (Propr. C.M. Undall) Diplom Høj, 2,85 x 19 m. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, dannet af Jord og store Sten, som dels ses i Overfladen dels i Randen. Diam 45', 10' h.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.85 M. høj, 19 M. i Diam. Overfladen er ujævn efter forskellige overfladiske Gravninger; mod Vest er flere Steder gravet efter Randsten; mod N. er Foden afskaaren; her ses noget af et Randdige, ligeledes mod Øst. Mod Syd gaar en ældre skraa Afgravning højt op; her ses en stor Sten. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,85 x 19 m. Lyng- og græsklædt i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i græsparcel i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i græsparcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)