Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-26

Fredningsnr.
4625195

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Engen ca. 40 m fra Skællet til Skoven og tæt op til Loddens vestlige Skæl ligger en Stensamling paa en lav Højning, som maaske har været en Dysse. 4 m SØ for den ligger en meget stor Sten, som kan være en Bautasten. Den samlede Længde er 35 m. Ikke fredlyst.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3633
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssetomt. Lav højning, ca. 0,2 m x 7 m. Heri kompakte stenlag. En del flintknolde synlige i overfladen.

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Høj/dyssetomt. 0,2 x 7 m. Noget ujævn overflade, især i S-delen og den S-lige højfod. På højen ses en del flintknolde. 4 m NØ for anlægget, en flad, væltet sten, som kunne være en bautasten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)