Øgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-53

Fredningsnr.
332315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Kultanlæg, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)

Kulturlag, Stenalder (dateret 4200 - 3800 f.Kr.)

Fredningstekst
Areal med bo- og offerpladser fra stenalderen. sb 23 og 53 bopladser - nu (1988) afsat fredet i sognebeskrivelsen. sb 43 og 52 (løsfundssignatur) afsat ikke fredet. Alle 4 fundsteder ligger inden for arealet for 3323:15.
Undersøgelsehistorie  (9)
1951 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bo- og Offerplads.

1960 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Det fredede areal dækker også sb.32, 43 og 52].

1973 Privat opsamling
Journal nr.: 523/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1973 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 523/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
6 genstande fra Åmosen fundet i plovfuren og ved uddybning af åen. Samlingen består af 1 hel fiskekrog, 16 cm lang benod, 2 lystertænder, fragment af rørknogleøkse samt ant. glittestok.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Øgårde (mark med bo- og offerpladser fra stenalderen). Marken er afgrænset af gærde og hegn og var tilsået med vintersæd. Er det muldharvning? Anders F. sagde det betød at grave tørv - ikke tilfældet. Der var indrettet lidt køkkenhave umiddelbart Ø for gammel staldbygning (Ø for haven), areal ca 10x10 m. I ældre grusgrav stod gamle skure (NM' udgravninger? Ja!), SØ for haven. Mark Ø for denne ligger som græsgang (er det denne, der er fredet??) nej. Marken ligger lavt i terræn og hælder svagt ned mod Halleby å - den er ret flad, men der findes dog mindre terrænforskelle. En ret ringe markvej fører ud til marken fra NV. Målt ud fra 4-cm kort. Anders Fischer fortalte at vandstanden var sænket af Hedeselskabet. ** Seværdighedsforklaring ** Engareal med mesolitisk boaættelse ved Halleby-/Åmose å.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2008-7.24.01/MHO-0001
KUAS, Fortidsminder

2008 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2008015
Holbæk Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)