Mogenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140113-105

Fredningsnr.
211731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
1946: Runddysse, 9 m i diameter, 0,8 m høj, af kammeret ses 1 bæresten i NØ; randsten: 1 står, 4 væltede; lynggroet i plantage. 1987: Runddysse. Højen 1,4 x 12 m. Af kammeret ses 1 bæresten i NØ og af randsten 1 stående og 2 væltede. I skovbryn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2117:31, Status: C

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 9 m i Diameter, 0,8 m høj, af Kammeret ses 1 Bæresten i NØ; Randsten: 1 staar, 4 væltede; lynggroet i Plantage.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance, fredningsdokumenter, besigtigelsesrapporter og kort m.v. af aug.-okt. 1987 fra Skov- og Naturstyrelsen. Modtaget på N01 d. 28/10 1987. Ang. fredning af en hidtil ureg. runddysse. Jvf. SNS F. 53-3112. Sb. 14.01.13-105.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3112
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Højen 1,4 x 12 m. Af kammeret ses 1 bæresten i NØ og af randsten 1 stående og 2 væltede. I Skovbryn.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3112
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ved fredningsberejsningen i 1946 blev en hidtil uregistreret megalitrest forvekslet med den allerede sløjfede sb.nr. 71, som lå nordvest derfor. Sb. 71 fik fredningsnummer 2117:31 (C-høj), og kortafsætningen blev følgelig ændret. Ved besigtigelsen godtgjordes det, at der er tale om to forskellige megalitgrave, og 2117:31 har nu fået nyt sb.nr. 105

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3112
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2007 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-021474
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Runddyssen blev ryddet for krat og træer. Græstuer omkring højfoden blev fjernet. Græstørven blev brugt til at regulere højen. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I forbindelse med kammerets bæresten (1 stk.) ses 5 mindre sten. Bevokset med græs, krat, gyvler samt en eg mod vest. 3 randsten (2 mod vest og 1 mod nord). Dyregrave i højen. Beliggende i skovstykke på golfbane.

Litteraturhenvisninger  (0)