Kettrup Kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100404-37

Fredningsnr.
07114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1930 - 1939 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Grønhøj Kettrup Kirketomt. Tomten af den nedlagte Kettrup kirke er markeret i terræn'et med 13 små granitpæle, der indhegner et område på ca. 20 x 7 m. Tomten er græsklædt, og der er opstillet en mindesten. Tomten ligger umiddelbart øst for den nordligste af de to gårde i Sdr. Kettrup. Grænsen for det fredede areal går 2 meter udenfor granit- pælene, således at det fredede areal ialt udgør 24 x 11 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1571 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den nordligste af Gaardene i Sønder Kjettrup, umiddelbart Øst for Stuehuset, har den 1571 nedbrændte Kirke ligget. Paa Stedet sees nu kun en uregelmæssig Høining, dækket af Grønsvær. Kirken var bygget af vel tilhuggen Kamp med fremspringende Sokkel, hvori en flad Hulstav, disse Sten ere dels benyttede til Vaabenhuset i Ingstrup Kirke, dels ere de spredte omkring i Sognet.

1918 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt efter den 1571 nedrevne Kjettrup Kirke, en flad, grønsværdækket Højning, c. 1 m. høj, c. 15 m. bred i Ø-V, c. 50 m. lang i N-S. Afgravet i Vest og Syd.

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten af den nedlagte Kettrup kirke er markeret i terræn'et med 13 små granitpæle, der indhegner et område på ca. 20 x 7 m. Tomten er græsklædt, og der er opstillet en mindesten. Tomten ligger umiddelbart øst for den nordligste af de to gårde i Sdr. Kettrup. Grænsen for det fredede areal går 2 meter udenfor granitpælene, således at det fredede areal ialt udgør 24 x 11 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Vendsyssel Historiske Museum
Den lille romanske kirke var opført af granitkvadre på en skråkantsokkel og har mulig haft tårn. Kirken blev nedlagt i 1571, fordi sognet næsten helt skulle være ødelagt af sandflugt. Lige til 1857 lå stenene i ca. 0,5 m's højde, derefter fjenedes resterne helt. Ved en undersøgelse i 1918 kunne man ikke mere med sikkerhed rekonstruere grundplanen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kettrup Kirketomt - grundplan markeret og mindesten.

Litteraturhenvisninger  (2)
Trap Danmark VI, 1, Hjørring Amt
1960

Klitgaard,C.
Vendsysselske Aarbøger XIX, 1951-52
1951