Løgten Mark

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-94

Fredningsnr.
0616139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Fredningstekst

Ruiner af brønde/kældre fra jernalderen Seks kældre, A-F, med vægge bestående af flere skifter marksten. Kældrene har forskellig grundplan og dybde. Anlæggene ligger åbne og synlige indenfor et ca. 55 x 20 m stort græsklædt areal med øverste stenskifte lige under terræn. Anlæg A er ca. 7 m langt nordøst-sydvest og op til 4,5 m bredt. Anlæg B er ca. 3,5 m langt øst-vest og op til 2,5 m bredt. Anlæg C har et ca. 9 m langt og op til 2,4 m bredt hovedforløb øst-vest, hvorfra der vinkelret mod nord ligger et ca. 4 m langt og op til 1,5 m bredt sideforløb og mod syd et 4 m langt og op til 1,2 m bredt sideforløb. Anlæg D er ca. 11,8 m langt nord-syd og op til 2 m bredt. Anlæg E er to sammenhængende kældre, tilsammen ca. 5 m lange øst-vest og op til 3,8 m brede. Anlæg F er ca. 5,5 m langt og op til 1 m bredt.
Undersøgelsehistorie

1959 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kælderanlæg, udgravet af Forhist. Mus. Aarhus.

1967 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
7 anlæg er frilagt, omraadet udlagt som naturpark. Medd fra VHM.

2009 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Løgten Mark var i 2009 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsminderne.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Den sydvestligste kælder, set fra V
Den nordvestligste kælder, set fra Ø
Den vestligste kælder længst mod nordøst på pladsen, set fra S
Den midterste kælder nordøstligst på pladsen, set fra SV
Den midterste kælder nordøstligst på pladsen, set fra S
Den nordøstligste kælder, set fra V
Oversigt udover det fredede areal, set fra Ø
Nyere opsatte Danmarks Oldtid I Landskabet-skilte.