Lille Skerping
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-71

Fredningsnr.
071594

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0715-78, 79. Tingl.: 20/11 1902 (Enke Ane Olsen) Diplom Langhøj, 2 x 13 x 46 m. Bevokset i agerhjørne.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. 46 x 13 M. c 2 M. høj. Sænkning i Midten, ikke dyb, men stor. I Vestenden ses 2 antagelige Randsten. Ved Østenden er lidt afskaaret. Fredlyst 1902.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 x 13-46 m. Bevokset i Agerhjørne.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)