V. Estrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-86

Fredningsnr.
071589

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, propr. C.A. Jørgensen Diplom Høj, 4 x 25 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 130-133 = sb. 85-88] 4 anseelige velbevarede Höie paa flad Mark; paa den ene er et Stykke af Randen bortskaaret og her ses en Del store Sten.

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 M. høj, 25 M. i Diam. Toppen danner en 5.50 M. stor Flade, hvori et Par lave Huller, 2 x 2.50 M. store og lynggroede. Overfladen er noget ujævn af ældre Gravning. Ellers velbevaret. Af Randsten ses i Syd 3, i SV 1, i V. 1 (mulig 3 andre), i NØ 6; de store langt ude mod Randen. Mod Øst er en Del afskaaret af en Vej og her ses længere inde et Stykke af et Randdige, c 8 Understen, ret store. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1901.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Græsklædt i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)