Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-21

Fredningsnr.
110794

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst: Rundhøj/tue, 3,6 m i diameter. En bautasten står 0,5 m SØ for højens fod.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [u] Rundhøi - [med omfalden bautasten vist i SSØ-siden af højen]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[85] Høj. Diam. c 4.25 M. Ved dens østre Fod ligger et afkløvet Stykke Sten. Vest for den ses 2 Bavtasten [sbnr. 41]..

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj/tue, 3,6 m i diam. En bautasten står 0,5 m SØ for højens fod.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rundhøj/tue med bautasten/randsten i sydøst. 4,4 x 4,4 x 0,5 m. Omkreds 13 m. Stenen er placeret i østlig højfod, liggende. 64 x 55 cm. Højen er bevokset med græsser, lyng gederams og enkelte bregner. Beliggende i den nordlige halvdel af det fredede areal, umiddelbart vest for det nord-syd gående vejspor 110797.


Billeder

Oversigt set fra øst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra vest