Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-19

Fredningsnr.
110789

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst: Rundhøj, 4,3 m i diameter. 2 bautasten på østsiden af højen.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [s] Rundhøi.

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for Højen [71, sbnr. 18] har været en lille Højning [sbnr.43] og nv for den en noget større (s) [sbnr. 19]. De ses ikke mere. 74-75] 2 Bavtastene, nv for foregaaende [sbnr, 42]: 74. Høj, staaende; 1.10 M høj, 070 bred med Retning som foregaaende.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj, 4,3 m i diam. 2 bautasten på østsiden af højen.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rundhøj med to bautasten på østsiden. 4,3 x 4,3 x 0,35 – 0,4 m. Omkreds 12 m. Tæt bevokset med græsser og gederams. Beliggende nordvestligt i det fredede areal.


Billeder

Den nordligste sten set fra øst
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra nordøst