Højstrupgravpladsen
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-45

Fredningsnr.
110795

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst: Ny beskrivelse fra Tilsynsmuseet 2016 Opmåling af 3 sten, hvoraf den sydligste iflg. Petersens plan har været en væltet bautasten på sin egen lille forhøjning. 1,5 m mod N or 4 m mod NØ står 2 andre sten, hvoraf én er vist hos Petersen, samt spor efter yderligere 1 sten ca. 13 m mod NØ for bautastenen lige syd for Petersens høj "v", sbnr. 22. Disse sten tolkes som del af en forstyrret skibssætning orienteret NØ-SV ca. 20 x 6 m. Der fandtes i 1880 yderligere 2 stenspor Ø for disse sten, men disse genfandtes ikke i 2008.
Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [Spor af 2 sten på lille tue. Mellem denne og "v", sbnr. 21 samt "å", sbnr. 28, ses en omfalden sten og spor af 3 sten]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
ØNØ for Højen [sbnr. 20] har været en lille Højning [sbnr. 45], der nu ikke ses.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Opmåling af 3 sten, hvoraf den sydligste iflg. Petersens plan har været en væltet bautasten på sin egen lille forhøjning. 1,5 m mod N or 4 m mod NØ står 2 andre sten, hvoraf én er vist hos Petersen, samt spor efter yderligere 1 sten ca. 13 m mod NØ for bautastenen lige syd for Petersens høj "v", sbnr. 22. Disse sten tolkes som del af en forstyrret skibssætning orienteret NØ-SV ca. 20 x 6 m. Der fandtes i 1880 yderligere 2 stenspor Ø for disse sten, men disse genfandtes ikke i 2008.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rest af formodet skibssætning. Uvis længde og bredde. 3 stående sten i sydenden hvoraf én kan være den sydlige stævnsten. Desuden én sidesten i øst og én sidesten i vest. Orienteret nordøst – sydvest. Bevokset med græsser, lyng, revling og gederams. Beliggende sydligst i den nordlige halvdel af det fredede område umiddelbart øst for det nord – sydgående vejspor 110797.

Litteraturhenvisninger  (0)