Højstrupgravpladsen
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-62

Fredningsnr.
1107138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [Sten og stenspor ikke registreret af Engelhardt]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[39-42] 4 Bavtastene: 39 Hældende Sten 0.80 N-S, c 0.50 br, 0.45 h. - 40. Liggende, 1.00 x 0.55. - 41. 0.90 l, liggende Vest for 40's Sydende og øst for 41's Nordende saas Hul. - 42. 0.75 NØ-SV, 0.50 bred. [43-44] 2 Bavtastene nord for foregaaende: 43. Staaende; største Flade mod Øst; 1,15 høj, 0.85 bred i N-S, - 44. Liggende, 0.85 i Ø-V, 0.45 bred. Vest for 44 ses et Hul.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skibssætning orieneteret NNØ-SSV, ca. 10 x 2,7 m, med begge stævnsten og 5 sidesten samt et stenspor.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Skibssætning. 10 x 2,7 m. Orienteret nordøst – sydvest. 7 stående sten samt ét stenspor nordligst i vestrækken. Stævnsten i nord og syd, 3 sidesten i østrækken (2 i syd, én i nord), 2 sidesten i vestrækken (én i den nordlige halvdel og én i den sydlige halvdel). Beliggende sydøstligt i det fredede område, ret nord for den øst – vestgående vej som afgrænser det fredede område mod syd. Bevokset med græsser, lyng, revling og gederams.

Litteraturhenvisninger  (0)