Tømmerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-50

Fredningsnr.
1107114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke registrerert af Engelhardt.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke registreret af Thomsen.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
4 stenspor sandsynligvis efter NØ-SV orienteret skibssætning, ca 15 x 4 m..

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Fire stenspor efter formodet skibssætning. 12 x 3 m (anslået). Orienteret nord nordøst – syd sydvest. Bevokset med græsser, lyng og gederams. Beliggende i den sydvestlige del af det fredede område omtrent midt mellem det nord-sydgående vejspor 110797 og det nordøst-sydvestgående vejspor 1107125.

Litteraturhenvisninger  (0)