Højstrupgravpladsen
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-65

Fredningsnr.
1107146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [1 stående og 2 omfaldne sten samt 3 stenspor]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[5-11] 7 Bavtastene øst for Høj 3 og 1 [sbnr. 1A, 4] og nord for Høj 2 [sbnr.3]: 5. Liggende Sten 0.55. - 6. Liggende 0.80 x 0.60. - 7. Liggende 1 M x 0.60.- 8. Liggende 0.85 x 0.65. - 9 Liggende 1 M x 0.45. - 10. Liggende 1 M x 0.60. - 11 Liggende 0.80 x 0.70. Ved disse Stene saas 1880 forskellige Huller samt ved 11 en falden Sten, der nu er fjernet.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stenspor i 2 buede rækker efter skibssætning orienteret NØ-SV, ca. 20 x 4,5 m, hvori indgår Thomsens sten nr. 5 og 6.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Stenspor efter skibssætning. 20 x 4,5 m. Orienteret nord nordøst – syd sydøst. 5 stenspor registreret i 1999 – 2008 opmålingerne, ét i hhv. nord og syd, to i nordvest og ét i nordøst. 3 sten/stenspor registreret i 1880 – 1914 opmålingerne i hhv. nordvest, sydvest og sydøst. Det nordligste stenspor genfundet: 0,53 x 0,4 x 0,2 m. Bevokset med græsser, lyng og revling. Beliggende syd for det fredede område, ret syd for den øst – vestgående vej der afgrænser det fredede område mod syd. Det nordligste stenspor findes 6,5 m sydøst for den sydligste sten i skibssætning 1107138 umiddelbart nord for vejen.

Litteraturhenvisninger  (0)