Tømmerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-52

Fredningsnr.
1107120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [1 stående bautasten og spor af 5 sten]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[29] En Bavtasten øst for Høj 27 [sbnr. 14]. Af spids Form 1 M. høj og bred, med Fladen mod Vest. [45] Bavtasten, nord for Højgruppen 30-32 [sbnr. 8-10]. Falden. C 1 M lang i Ø-V, 065 bred.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bautasten/stævnsten i NØ-SV orienteret skibssætning, ca. 14 x 4,5 m, hvoraf der på Petersens plan fra 1880 er vist stævnstenen i SV samt spor af henh. 2 og 3 sten i hver side i SV-enden, 1 stenspor og 1 liggende sten i den NØ-lige ende.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rest af skibssætning. 14 x 4,5 m (anslået). Orienteret nordøst – sydvest. 2 stående sidesten, én i nordvest og én i sydøst. Bevokset med græsser, lyng og gederams. Beliggende i den sydvestlige del af det fredede område umiddelbart vest for det nordøst – sydvestgående vejspor 1107125.

Litteraturhenvisninger  (0)