Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-35

Fredningsnr.
110785

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst: Tue, 1,5 m i diameter.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. Rundhøi.

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...nord for 79-80 angives paa den ældre Plan 7 Højninger [sbnr.25,31-35], deriblant en mærket z [sbnr.25]. Den ses ikke mere. Jfr. Pl. II Fot 2, hvor Stenene 79 og 80 danner Forgrunden.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Tue, 1,5 m i diam.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rundhøj/tue. 2,7 x 2,7 x 0,2 m. Omkreds 6,5 m. Lille lav høj/tue bevokset med græsser og lyng, ikke meget synlig i landskabet. Beliggende nordligt i det fredede areal, østligst i en gruppe af små rundhøje øst for mindestenen fra 1937. Umiddelbart øst for nord-sydgående vejspor 110797.


Billeder

Oversigt set fra nord. Landmålerstokke markerer højens omkreds
Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer højens omkreds
Oversigt set fra nord. Landmålerstokke markerer højens omkreds
Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer højens omkreds