Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-12

Fredningsnr.
1107127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [m] Lille Rundhøi knap 2' h.

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[58] Høj, aflang i Ø-V; c 6.50 x 4.00. Udgravet; mod Vest helt forstyrret. Mellem den og Høj 31 [sb. 54] har ligget en Høj (l) [Engelhardts nummer l] der nu ikke mere ses.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj/ tue, 3 m i diam.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rundhøj. 3,4 x 3,4 x 0,35 m. Omkreds 10 m. Ret vest for vestlig højfod ses et muligt stenspor, 1 x 0,5 x 0,2 m. Bevokset med græsser, lyng og gederams. Beliggende sydøstligt i det fredede areal ret vest for det nord-sydgående vejspor 1107107.


Billeder

Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord. Landmålerstokke markerer højens omkreds
Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer højens omkreds
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord. Landmålerstokke markerer højens omkreds
Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer højens omkreds