Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-57

Fredningsnr.
1107133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [2 væltede bautasten og spor af 2 sten]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[51,54-55] Bavtasten i en Bue øst for foregaaende [sbnr.56], - 51. falden, 0.90 x 0.70. - 54. 0.95 x 0.65 falden. - 55. falden, 0.85 x 0.55.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
3 stående sten samt stenspor sandsynligvis fra lille N-S orienteret skibssætning.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Rest af formodet skibssætning. 8 - 9 x 3,5 - 4 m (anslået). Orienteret nord – syd. 3 stående sten, én sidesten i sydøst, én sidesten i nordøst og én sidesten i sydvest. Ét stenspor i nordvest 0,52 x 0,49 x 0,2 m. Bevokset med græsser, lyng, revling og gederams. Beliggende sydøstligst i det fredede område øst for det nord – sydgående vejspor 1107107.


Billeder

Stenen i vestrækken set fra øst
Nordligste sten i østrækken set fra øst
Sydligste sten i østrækken. Tilvokset
Oversigt set fra nord
Ovesrigt set fra syd
Nordligste sten i østrækken set fra øst
Oversigt set fra nord
Sydligste sten i østrækken set fra nord. Tilvokset
Oversigt set fra syd
Stenen i vestrækken set fra vest
Stenen i vestrækken set fra øst
Nordligste sten i østrækken set fra vest