Tømmerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-58

Fredningsnr.
1107115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [Skibssætning]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[25] Mindre Skibssætning. Ca 29 M lang c 4.50 bred ved Midten. Retning som foregaaende [sbnr. 59]. Sydenden dannedes af en 1.15 M høj Bavtasten af tresidet Form med Fladen i Nord og Vest. Tæt nord for den saas i hver Side et Hul; indbyrdes Afstand 1.80. Partiet mellem Endestenene og disse Huller var endnu græsgroet. 4.30 M nord for Endestenene saas i Øst en liggende Sten, 1 M i Ø-V, 0.70 bred. Lidt nord for den laa inde mod Midtlinien en lav, delvis jorddækket Sten, den saas i Størrelse 0.60. Ved Skibsætningens Midten stod i Firkant 4 Sten, 2 i hver Side; mellem de 2 østre [skitse] saas et Hul. a var 0.80 høj, 0.70 bred og 0.50 tyk. b og c var henholdsvis 0.55 og 0.45 høje; d var 0.80 høj 0.70 bred og tyk. C 5 M nord for d stod i Østsiden en Sten 0.50 høj 0.65 bred. Ud for den i Vestsiden saas et Hul; Breden var her 3.30. Knap 2 M nordligere saas en Sten i Østsiden 0.95 høj 0.70 bred, falden mod Øst. 1 M. nordligere saas i Østsiden et Hul samt et tilsvarende i Vestsiden; indbyrdes Afstand 2.20. Endelig saas et Hul for Nordenden.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skibssætning orienteret NNØ-SSV, 20 x 3,8 m. 5 stående sten i vestside, stævnsten i S, 6 stende sten i østside. Spor af stævnsten i N samt 14 sidesten.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Skibssætning. 20 x 3,8 x 0,20 m orienteret nord nordøst – syd sydvest. 12 stående sten i alt. Én stævnsten i syd, 6 sidesten i øst og 5 sidesten i vest. 5 stenspor i vest, 3 stenspor i øst mellem 45 og 70 cm i diam., ca. 30 cm dybe. En lav forhøjning ses mellem den vestlige og østlige stenrække, bevokset med højt græs og gederams. Beliggende i den sydvestlige del af det fredede område ret øst for det nord-sydgående vejspor 110797, som løber langs hele skibssætningens vestside.

Litteraturhenvisninger  (0)