Højstrupgravpladsen
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-56

Fredningsnr.
1107132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [Samling af 1 stående og 3 væltede bautasten samt spor efter en sten]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[49-53] Bavtasten øst for foregaaende [sbnr.11], 49. falden mod Vest 1.00 x 0.65. - 50. 1.00 x 0.70; den har en afsprængt Flade i Øst; et bred Skydehul ses ved Midten. -51. falden, 0.90 x 0.70. - 52. 0.95 x 0.60. - 53. falden mod Vest, delvis jorddækket i Øst; 1.20 x 0.80.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Samling af bautasten som i sin nuværende position (genrejst i 1937) er uklart, om de har indgået i en skibssætning eller en uregelmæssig stensætning. Der fandtes yderligere et par stenspor med uvist tilhørsforhold til de rejste sten.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Stensamling. 4 bautasten placeret tæt, 2 stenspor i umiddelbar nærhed. Mulig rest af nord – sydorienteret skibssætning. Kan også være fejlanbragte sten. Området rundt om stenene er bevokset med græsser, lyng, revling og gederams. Beliggende sydøstligt i det fredede område umiddelbart øst for det nord – sydgående vejspor 1107107.

Litteraturhenvisninger  (0)