Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-56

Fredningsnr.
1107132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [Samling af 1 stående og 3 væltede bautasten samt spor efter en sten]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[49-53] Bavtasten øst for foregaaende [sbnr.11], 49. falden mod Vest 1.00 x 0.65. - 50. 1.00 x 0.70; den har en afsprængt Flade i Øst; et bred Skydehul ses ved Midten. -51. falden, 0.90 x 0.70. - 52. 0.95 x 0.60. - 53. falden mod Vest, delvis jorddækket i Øst; 1.20 x 0.80.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Samling af bautasten som i sin nuværende position (genrejst i 1937) er uklart, om de har indgået i en skibssætning eller en uregelmæssig stensætning. Der fandtes yderligere et par stenspor med uvist tilhørsforhold til de rejste sten.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Stensamling. 4 bautasten placeret tæt, 2 stenspor i umiddelbar nærhed. Mulig rest af nord – sydorienteret skibssætning. Kan også være fejlanbragte sten. Området rundt om stenene er bevokset med græsser, lyng, revling og gederams. Beliggende sydøstligt i det fredede område umiddelbart øst for det nord – sydgående vejspor 1107107.


Billeder

Sydligste i vestrækken set fra øst
Nordligste i vestrækken set fra øst
Nordligste i østrækken set fra vest
Sydligste i østrækken set fra øst
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra syd
Sydligste sten i østrækken set fra øst
Sydligste sten i østrækken set fra vest
Sydligste sten i vestrækken set fra øst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra nord
Sydligste sten i vestrækken set fra vest
Nordligste sten i vestrækken set fra øst
Nordligste sten i vestrækken set fra vest
Nordligste sten i østrækken set fra vest
Nordligste sten i østrækken set fra øst