Tømmerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-76

Fredningsnr.
1107104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87].

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[57] Høj, 47 M ØNØ for foregaaende [sbnr. 5], øst for en Lavning i Terrænet, der iøvrigt danner Pladsens Østgrænse. Aflang i NNØ-SSV 9 x 7 M; øst for Toppen ses et Hul.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Højen totalt fjernet. Stort hul med sten, fra marken eller ødelagt grav.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved besigtigelse i 1999, ligger i afgræsset areal.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende ved Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Hul efter rundhøj. 12 x 6 – 7 m orienteret nord – syd. I hullet ligger mindst 8 store kampesten og et uvist antal mindre. Alle mere eller mindre dækket af græs og mos. I hullet også en mængde kvas og udgåede træer. Langs hullets vestkant ses en ca. 40 cm høj, 2 m bred græsbevokset forhøjning. Kan være opgravet materiale fra hullet eller vestsiden af den rundhøj som blev registreret på stedet i 1914 opmålingen. Beliggende på toppen af vestvendt skrænt i østkanten af et græsningsareal, der ligger øst for det fredede område. Ca. 20 m syd for stensamlingen 1107103. Ca. 10 m syd for hullet falder terrænet stejlt mod syd og vest. Rundt om på skrænten ligger spredte sten i græsset. Langs hullets østkant er et læhegn. Vest for hullet og forhøjningen vokser tre store graner på kanten af skrænten.

Litteraturhenvisninger  (0)