Højstrupgravpladsen
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-29

Fredningsnr.
110773

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Smal aflang højning, sandsynligvis rester af en skibssætning, ca. 13 x 2,75, orienteret NØ-SV. En lille sten i den sydlige "stævn" lige ved siden af FM-stenen, ellers ingen sten eller stenspor. Stier fra parkeringspladsen langs den østlige side.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Aflang forhøjning i landskabet, mulig rest af skibssætning orienteret nord nordøst – syd sydvest. Omkring 13 m lang, 2,75 m bred og ca. 30 cm høj. En lille kampesten af rundet form ligger i sydenden af forhøjningen umiddelbart nord for det fredede områdes nordvestlige fredningssten. Tæt vest om forhøjningen løber en smal sti, der nærmest udgør forhøjningens vestgrænse. Beliggende i det fredede områdes nordvestlige hjørne. Bevokset med græsser, lyng og revling.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Aflang forhøjning i landskabet, mulig rest af skibssætning orienteret nord nordøst – syd sydvest. Omkring 13 m lang, 2,75 m bred og ca. 30 cm høj. En lille kampesten af rundet form ligger i sydenden af forhøjningen umiddelbart nord for det fredede områdes nordvestlige fredningssten.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Aflang forhøjning i landskabet, mulig rest af skibssætning orienteret nord nordøst – syd sydvest. Omkring 13 m lang, 2,75 m bred og ca. 30 cm høj. En lille kampesten af rundet form ligger i sydenden af forhøjningen umiddelbart nord for det fredede områdes nordvestlige fredningssten.

Litteraturhenvisninger  (0)