Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-72

Fredningsnr.
1107102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Tuegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke registreret af Engelhardt.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Ikke registreret af Thomsen]

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hul efter plyndret lille tuegrav i østsiden af gravpladsen lige udenfor det fredede areal.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Hul efter tuegrav. 3 x 1,7 x 0,55 m. Beliggende øst for det fredede område mod nordøst, umiddelbart vest for indhegningen, der hegner marken øst for det fredede område. Bevokset med græsser, lyng, revling og gederams.


Billeder

Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer plyndringshullets omkreds
Oversigt set fra vest. Landmålerstokke markerer plyndringshullets omkreds
Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer plyndringshullets omkreds
Oversigt set fra vest. Landmålerstokke markerer plyndringshullets omkreds