Højstrupgravpladsen
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-74

Fredningsnr.
1107136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [Omfalden sten]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[12-21]- Ødelagt[e] Skibssætning[er] og Bavtastene, .........Efter at disse Huller ikke længere kunde ses, gjorde det paa mig Indtryk af, at Hullerne omkring 20 hørte til Østsiden af en større Skibssætning, til hvis Vestside hørte Stenene 15-19 med 19 [sbnr. 74] som Nordspids; 12-14 og 21 betragtedes da som bortslæbte.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stenen er væk og stenspor kunne ikke genfindes.

2013 Afvigende positionsdata fra anden kilde
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Stenspor. Registreret i 1880 opmålingen, ikke set i 1999 – 2008 opmålingerne. Beliggende ca. 4 m nordøst for den sydøstligste fredningssten. Området er tilvokset i græsser, lyng, revling og gederams, er meget knoldet med mange små græstuer. Et rønnebærtræ vokser omtrent der, hvor stensporet skal være. Umiddelbart øst for træet ses et hul, som kan være stensporet fra 1880 opmålingen: 0,6 x 0,58 x 0,25 m.

Litteraturhenvisninger  (0)