Højstrupgravpladsen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-68

Fredningsnr.
1107149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [3 omfaldne sten i buet række samt 2 stenspor

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[12-21] Ødelagt[e] Skibssætning[er] og Bavtastene, - 14. Liggende: 1.10 x 0.50, 0.40 høj; Kløveflade mod Nord. - 15. 0.65 x 0.60. - 16. 0.70. - Mellem 15 og 16 ses et Hul efter Sten.15-19 med 19 [sb. 68] som Nordspids; 12-14 og 21 betragtedes da som bortslæbte.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rester af stor NNV-SSØ orienteret skibssætning, ca.28-29 x 6-8 m, bestående af 2 stenspor vist på Petersens plan fra 1880 samt Thomsens sten nr. 14-16 + et stenspor. Dertil kommer yderligere 2 stenspor, som kan være henh. en stævnsten og en sten fra den vestlige side.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Formodet skibssætning. Ses ikke længere. 2 stenspor i hhv. nord og nordvest registreredes i 1999 – 2008 opmålingerne, mens 5 sten og stenspor i østrækken samt i sydvest registreredes i 1880 – 1914 opmålingerne. 28 - 29 x 6 – 8 m (anslået). Orienteret nord nordvest – syd sydøst. Har ligget syd for det fredede område, ca. 22 m nordøst for rundhøjen 110764. Området er tæt bevokset med græsser, lyng og revling.


Billeder

Området hvor skibssætningen formodentlig har ligget set fra syd
Området hvor skibssætningen formodentlig har ligget set fra syd