Orehoved Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-3

Fredningsnr.
422528

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
Noter 1954
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/12 1914, enkefru P. Wilhjelm Høj, 2,50 x 18 m. Flad sænkning øverst i SØ-siden, diam. 2 m. Hul i NØ-fod diam. 3,50 m, 0,35 m dybt. Iøvrigt velbevaret. Bevokset med bøg, ask og krat, i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.75 m høj, 18 m i Tværm. Ubetydeligt Hul i nordøstre Hjørne. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 18 m. Flad sænkning øverst i sø-siden, diam. 2 m. Hul i nø-fod, diam. 3.50 m, 0.35 m dybt. Iøvrigt velbevaret. Bevokset med bøg, ask og krat, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i højgruppe, Orehoved skov. Som beskrevet på blåt kort. Meget overvokset med krat af brombær m.m. Nytilplantet med ædelgran for ca. 3 år siden. Indgår i højgruppe 4225:15-29. Parkering: Med tilladelse. Afsætning: Også opmålt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)