Orehoved Skov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-3

Fredningsnr.
422529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,25 (fra S) - 0,50 (fra V) x 9 m. Foden berører oven- nævnte 4225-28. Velbevaret. Græsklædt, bevokset med 1 eg og krat, i skov.
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellem Nr. 3,4 og 5 ligger en netop kendelig, flad, rund Forhøjning, formentlig en lille Høj. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.25 (fra s)- 0.50 (fra v) x 9 m. Foden berører ovennævnte 4225.28. Velbevaret. Græsklædt, bevokset med 1 eg og krat, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Orehoved skov. Ret flad, største højde mod Nord, i Syd kun ca 0,2 m. Overfladen noget ujævn. Beliggende næsten kant mod kant med nr. 4225:28. Tilplantet med gran for ca 3 år siden; mindst 2 planter ses i højfoden. Beliggende i f.d. nedhugget bøgeskov og totalt overvokset af krat. Bunker af kvas fra fældede træer (grene+stamme) henligger på højen. Indgår i højgruppe 4225:15-29. Foto fra NNV d. 25.3.85. Mål: 0,5x9x9 m. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk