Orehoved Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-4

Fredningsnr.
422524

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
Noter 1954
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/12 1914, enkefru P. Wilhjelm Høj, 1,90 x 16 m. Sænkning i NV-siden, diam. 4 m, 0,25 m dyb. Siden mod ØSØ let afgravet. Iøvrigt velbevaret. Græs- klædt, bevokset med ask, bøg og krat, i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2 x 16 m. Et Par overfladiske Afgravninger mod NV. og SØ. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.90 x 16 m. Sænkning i nv-siden, diam. 4 m, 0.25 m dybt. Siden mod øsø. let afgravet. Iøvrigt velbevaret. Græsklædt, bevokset med ask, bøg og krat, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i Orehoved skov. Som beskrevet på blåt kort. Overvokset med krat, brombær m.m. Nytilplantet med ædelgran for ca 3 år siden. Indgår i højgruppe 4225:15-29. Afsætning: Også opmålt. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)