Orehoved Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-5

Fredningsnr.
422525

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
Noter 1954
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/12 1914, enkefru P. Wilhjelm Høj, 0,90 x 9 m. Velbevaret. Græsklædt, med 1 stor bøg og krat, i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 0.75 x 8.50. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.90 x 9 m. Velbevaret. Græsklædt, med 1 stor bøg og krat, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i højgruppe, Orehoved skov. Ligger straks N for 4225:18 og Ø for 4225:24. Meget overgroet af krat. Indgår i højgruppe 4225:15-29. Nytilplantet, ligesom området rundt omkring, med ædelgran for ca 3 år siden. Mål: 1,2x12x12 m. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)