Orehoved Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070109-6

Fredningsnr.
422526

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
Noter 1954
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/12 1914, enkefru P. Wilhjelm Høj, 1,15 x 12 m, sammenbygget med nedennævnte 4225-27. Velbevaret. Græsklædt, med 1 ask samt krat, i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 0.75 x 10 m. ... [sb.6-7]. Nr. 6-7 er sammenvoksede. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.15 x 12 m, sammenbygget med nedennævnte 4225.27. Velbevaret. Græsklædt, med 1 ask samt krat, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Orehoved skov. Ligger straks Ø for 4225:18 og umiddelbart S for 4225:27. Bevokset med et par løvtræer og krat. Højen er, ligesom det område den ligger i, nytilplantet med ædelgran for ca 3 år siden. Ligger i højgrupp 4225:15-29. Parkering: Med tilladelse. Afsætning: Også opmålt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
En sten ca. 20 cm over jord i fladen mod Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)